Budynek biurowo-usługowy Axis w Krakowie

 • instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 • instalacja hydrantowa
 • kanalizacja sanitarna
 • kanalizacja tłuszczowa
 • kanalizacja glikolowa
 • kanalizacja technologiczna
 • kanalizacja tłoczna
 • wewnętrzna kanalizacja deszczowa podciśnieniowa
 • biały montaż
 • hydrofornia ppoż.
 • hydrofornia wodociągowa
 • przepompownia wód deszczowych
 • przepompownia kanalizacji sanitarnej
 • stacja uzdatniania wody z odwróconą osmozą