Budynek Stołówki Studenckiej

W budynku stołówki studenckiej wykonaliśmy prace takie jak:

 • instalacja gazu
 • technologia węzła cieplnego
 • przyłącz wody
 • przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • instalacja c.o.
 • instalacja c.t.
 • instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 • instalacja ppoż.
 • kanalizacja sanitarna
 • kanalizacja technologiczna
 • wewnętrzna kanalizacja deszczowa podciśnieniowa
 • biały montaż