z20794232Q,Przebudowany-pawilon-sportowy-w-Zespole-Szkol-nr-3