Małopolskie Laboratorium Budownictwa

Wykonaliśmy prace takie jak:

 • instalacje c.o. i instalacja chłodnicza,
 • instalacja wod-kan,
 • instalacja klimatyzacji freonowej,
 • instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 • instalacja gazowa wewnętrzna,
 • węzeł cieplny MPEC,
 • kotłownia gazowa,
 • instalacja solarna,
 • przyłącz wodociągowy,
 • przyłącz kanalizacji sanitarnej,
 • przyłącz ciepłowniczy,
 • pompa ciepła (solana wodna z trzema odwiertami po 125 m),
 • gazowa pompa ciepła,
 • biały montaż.