Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju

Zakres robót obejmował:

  • instalacja wod-kan
  • przyłącz kanalizacji sanitarnej
  • instalacja hydrantowa
  • instalacja wody mineralnej
  • instalacja c.o.
  • instalacja c.t.
  • rozdzielacze c.o. i c.t. w kotłowni
  • instalacja automatycznego mikronawadniania roślin RAINBIRD
  • biały montaż
  • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji sanitarnych z wyłączeniem wentylacji